WHFIT serija filtera za vazduh – 50 bara

WHFIT serija filtera za vazduh – 50 bara

Kućišta procesnih filtera WHFIT dizajnirana su za primenu u procesnoj industriji, gde je rizik od korozije komponenti sistema komprimovanog vazduha vrlo visok. Kućište filtera procesnog procesa WHFIT može se koristiti u raznim primenama. Za aplikacije koje nisu navedene, obratite se proizvođaču ili lokalnom distributeru. Za uklanjanje ulja, mora se ugraditi kolizioni filterski element i obezbediti pravac protoka prema unutra. Opšti raspored je glava filtera na vrhu i posuda sa filterima na dnu. Zahtevani kvalitet komprimovanog vazduha prema standardu ISO 8571-1 može se postići sa 8 različitih razreda filterskih elemenata (PI, PIV, PN, PP, PR, PM, PS i PA). Grupa fluida 1 na zahtev.

– Maksimalni radni pritisak: do 50 bara
– Temperatura: 1,5 do 150 °C
– Kapacitet protoka: 150 to 2400 Nm3/h

Podeli: