WOS CD – odvajač vode i ulja

WOS CD serija – Serija odvajača ulja iz kondenzata

WOS CD namenjen je sistemima, gde količina generisanog kondenzata prelazi kapacitet jednog najvećeg dostupnog VOS separatora vode. WOS CD može ravnomerno rasporediti sakupljeni kondenzat između do tri WOS 35 separatora vode.

WOS CD opremljen je raspodjelom protoka na ulaznom priključku, do 8 priključaka na crijevu koji su montirani na laktovima za pogodan izlaz, ručni kuglasti ventil za čišćenje i otvor za odzračivanje za sigurno prozračivanje.

Dostupan je opcioni komplet za zidnu montažu. Maksimalni kapacitet u pogledu besplatne isporuke vazduha kada je povezan na WOS-35 je 120 Nm3 / min.

– Radna temperatura : 1,5 – do 65 °C
– Ulazni priključak: ϕ 10

– Jednostavna procena potrebnog kapaciteta
– Jednostavno postavljanje i instalacija odvajača ulja
– Funkcioniše sa bilo kojim tipom ulja
– Funkcioniše sa bilo kojim tipom odvajača kondenzata
– Ostatci ulja manji su od 10 ppm
– Kompaktan dizajn
– Test kit i test ventil u standardnoj opremi

Podeli: