WOS – odvajač vode i ulja

WOS serija – Serija odvajača ulja iz kondenzata

WOS – separator voda- ulje je razvijen da bi vršio separaciju ulja i drugih primesa iz kondenzata koji se generiše prilikom proizvodnje komprimovanog vazduha u kompresorima i sistemu komprimovanog vazduha.

WOS separator ulje/voda može biti korišćen u najrazličitijim sistemima komprimovanog vazduha.

– Radna temperatura : 1,5 – do 45 °C
– Ulazni priključak: ϕ 10

– Jednostavna procena potrebnog kapaciteta
– Jednostavno postavljanje i instalacija odvajača ulja
– Funkcioniše sa bilo kojim tipom ulja
– Funkcioniše sa bilo kojim tipom odvajača kondenzata
– Ostatci ulja manji su od 10 ppm
– Kompaktan dizajn
– Test kit i test ventil u standardnoj opremi

Podeli: