X-DRY adsorpcioni sušač

ADSORBCIJA IZMENOM PRITISKA – REGENERACIJA KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM

X-DRY modularni adsorbcijski sušači su dizajnirani za kontinui-rano izdvajanje vodenih isparenja iz komprimo-vanog vazduha smanje-njem tačke rose. Rad adsorpcionog sušača zahteva smenu dve kolone ispunjene desikantom. Adsorbcija se dešava pod pritiskom u prvoj koloni, dok se u drugoj koloni dešava regeneracija adsorbenta uz pomoć malog dela komprimovanog vazduha ambijentalne tempe-rature.

Sušač se sastoji od dve kolone napunjene desikantom, LCD displeja, ventila,manometara, noseće konstrukcije i odgovarajućih filterskih kućišta sa ulošcima. Robusni dizajn omogućuje efikasan i pouzdan rad, brzu i jednostavnu instalaciju i održavanje.

Čvrste čestice Voda Ulje
2 1-3 1
Radni pritisak 4 – 16 bar
Radna temperatura 1,5 ˚C do 50 ˚C
Tačka rose -20 ˚C /- 40 ˚C/ /- 70 ˚C
Voltaža, frekvencija 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja el.energije <60W
Klasa zaštite (kontroler) IP 65
Filter (ulaz) Super fini, koalescentni, ostatak ulja 0,01 mg/m3, 0,01 µ
Filter (izlaz)
Desikant (adsorbent)
Za uklanjanje prašine, 1µ
Kapacitet Dimenzije Težina
Tip Priključak UlazNm3/h IzlazNm3/h A(mm) B(mm) C(mm) kg
X-DRY 300 2’’ 300 237 1515 674 686 350
X-DRY 450 2’’ 450 255.5 1515 674 686 520
X-DRY 600 2’’ 600 474 1515 674 1086 690
X-DRY 750 2’’ 750 592.5 1515 674 1286 860
X-DRY 900 2’’ 900 711 1515 674 1486 1030
X-DRY1050 2’’ 1050 829.5 1515 674 1686 1200

Podeli: