Filteri za komprimovani vazduh

Filtracija i tretman komprimovanog vazduha

Filteri za komprimovani vazduh – serija AAF ( Uložak P i/ili S ) – filtracija uz klipne kompresore
sa filterskim uloškom i manuelnim odvajačem kondenzata MCD B.
Obezbeđuju efikasno uklanjanje čvrstih čestica, vode, naftnih aerosola, ugljovodonika, mirisa i isparenja iz sistema

AF serija filtera za vazduh - 16 bara

Omega Air

AF HT serija filtera za vazduh - 10 bara

Omega Air

AAF serija filtera za vazduh - 16 bara

Omega Air

CF serija filtera za vazduh - 20 bara

Omega Air

BF serija filtera za vazduh - 16 bara

Omega Air

BF HP serija filtera za vazduh - 25 bara

Omega Air

AFs serija filtera za vazduh - 16 bara

Omega Air

P-VAC serija filtera za vakum 20-2000 mbara

Omega Air

M-VAC serija za vakum u medicini 20-2000 mbara

Omega Air

HF serija filtera za vazduh - 50 bara

Omega Air

WFIT serija filtera za vazduh - 14 bara

Omega Air

WHFIT serija filtera za vazduh - 50 bara

Omega Air

WFIF serija filtera za vazduh - 14 bara

Omega Air

WFIW serija filtera za vazduh - 14 bara

Omega Air

SFL serija filtera za vazduh - 10 bara

Omega Air

AV serija filtera za vazduh

Omega Air

CHP serija filtera za vazduh - 100, 250, 420 bara

Omega Air

IHP serija filtera za vazduh - 100, 250, 420 bara

Omega Air

PFL serija procesnih filtera za vazduh - 10 bara

Omega Air

HPF serija procesnih filtera za vazduh - 50 bara

Omega Air

PF serija procesnih filtera za vazduh - 14 bara

Omega Air

SF serija sterilnih filtera za vazduh - 10 (16) bara

Omega Air

SPF serija sterilnih filtera za vazduh - 12 (16) bara

Omega Air

MSS Mobilni parni sterilizator - 1 do 3.6 bara

Omega Air

Podeli: